การดูแลสวนส้มโอพันธ์ทับทิมสยาม

ระยะปลูกที่เหมาะสมสำหรับส้มโอทับทิมสยาม
ความกว้างของร่องที่ขุดลึก 2 เมตร คูกว้าง 4 เมตร จะได้เนื้อที่สำหรับปลูกกว้าง 10-12 เมตร เวลาปลูกต้องเว้นระยะระหว่างต้น 4 เมตร และวัดระยะจากขอบคูเข้ามา 1.30-1.50

การดูแลรักษา
- รดน้ำด้วยสปริงเกอร์ และคอยตัดเล็มกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทิ้ง
- สภาพสวนต้องไม่รก เพื่อสะดวกในการดูแล

ส้มโอทับทิมสยาม
Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: 086-888-7366 089-472-8425 081-434-8972 075-399-338 เบอร์แฟกซ์: ---
หมู่ 15 ตำบลคลองน้อย 80330 ปากพนัง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย 80330
Powered by Kaset Bay